Pozdravna reč saveznog ministra spoljnih poslova Zigmara Gabrijela povodom Dana nemačkog jedinstva 3. oktobra 2017.

Außenminister Sigmar Gabriel Uvećaj sliku (© Auswärtiges Amt)

Prošle su skoro tri decenije otkako smo proslavili ponovno ujedinjenje Nemačke i prevazilaženje podele Evrope na Istok i Zapad. Ljude širom sveta, sećanje na prevazilaženje ove podele, ni dan danas ne ostavlja ravnodušnim. Sa zahvalnošću se prisećamo tog istorijskog događaja i političara koji su svojevremeno postavili temelje ponovnom ujedinjenju: Vilija Branta i Helmuta Kola koji je preminuo ove godine.

Tome su prethodile godine politike detanta tadašnjeg saveznog kancelara Vilija Branta kada je uprkos velikim razlikama u sistemima bilo moguće postićipromene kroz međusobno približavanje. Zalaganje Nemačke za proces evropskih integracija, pomirenje sa susednim državama i odustajanje od nacionalne megalomanije stvorili su okvir za nemačko jedinstvo.

Od vremena ponovnog ujedinjenja Nemačke i talasa demokratije i vladavine prava koji je zahvatio mnoge države sveta, danas se nalazimo u vremenu u kojem u prvi plan ponovo izbijaju suprotstavljeni interesi. Globalni izazovi su tokom prethodnih godina postali sve veći: geopolitički sukobi, terorizam, migracija i izbeglički tokovi, siromaštvo i glad kao i klimatske promene koje sve više uzimaju maha, te epidemije, predstavljaju veliki izazov za društva širom sveta.

Još uvek smo u potrazi za, kako ju je Vili Brant nazvao, „svetskom unutrašnjom politikom“ čije je glavno obeležje globalna pravda, vladavina prava i prevazilaženje nacionalnih granica. Globalna zajednica je tokom prethodnih decenija postigla značajan napredak; agenda 2030. za svetsku zajednicu predstavlja putokaz, zadatak i obećanje. Samo u zajedništvu i ravnopravnosti mogu da se savladaju globalni izazovi kao što su klimatske promene i njihove dramatične posledice poput suša i poplava. Mirno rešavanje regionalnih sukoba i kriza takođe je globalni zadatak, a stabilizacija i razvoj stvaraju perspektive za život.

Nijedna država u svetu ne može sama da reši međunarodne probleme koji se pred nama ukazuju. Svi ti problemi neće se moći suzbiti izolacijom, već jedino u savezu sa snažnim partnerima. U svetlu svoje istorije i iskustava u prevazilaženju vladavine nasilja i prilikom izgradnje i jačanja demokratski ustrojene pravne države, naša je zemlja spremna da se suoči sa izazovima. Nemačka je spremna da preuzme odgovornost na međunarodnom nivou. Zato Nemačka kandiduje za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija za period 2019./2020. Živimo danas u doba velikih izazova čije će savladavanje biti presudno za budućnost čovečanstva i planete. Istovremeno živimo u svetu raznovrsnih novih prilika koje treba ativno da iskoristimo. Dan nemačkog jedinstva je dobra prilika da se prisetimo toga.

Pozdravna reč saveznog ministra spoljnih poslova Zigmara Gabrijela povodom Dana nemačkog jedinstva 3. oktobra 2017.

Feier zur deutschen Wiedervereinigung