Novi legalni putevi do posla u Nemačkoj – ali ne putem traženja azila!

Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije gotovo da nemaju nikakve šanse da im u Nemačkoj bude odobren izbeglički azil s obzirom da dolaze iz sigurnih zemalja porekla. Svi koji ulaze u Nemačku sa ciljem da podnesu zahtev za azil, pa onda čekaju da im zahtev bude odbijen, moraju računati sa zabranom ponovnog ulaska na teritoriju kako Savezne Republike Nemačke tako i celog Šengenskog prostora, i to na duži period. Pored toga, preti im opasnost da budu prinudno vraćeni!
Odredbe koje će stupiti na snagu 01. januara 2016. godine olakšaće državljanima tih država zasnivanje radnog odnosa.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za vizu u cilju zasnivanja radnog odnosa u Nemačkoj, morate da vodite računa o sledećim koracima:

1.    Potreban Vam je ugovor o stručnom obrazovanju ili o radu za radno mesto u Nemačkoj.

2.    Vaš budući poslodavac je dužan da kod Savezne agencije za zapošljavanje u Nemačkoj pribavi radnu dozvolu za Vas. Tamo se utvrđuje

·         da nema državljana Nemačke niti EU koji su dovoljno kvalifikovani za to slobodno radno mesto;

·         da su uslovi rada u skladu sa radnim uslovima koji važe za nemačke državljane, naročito u odnosu na mesečnu zaradu koja po visini mora da bude identična sa platom koju zarađuje nemački državljanin za isti posao.

3.    Tek nakon što je Vaš poslodavac bude rešio ova pitanja u neposrednoj komunikaciji sa nadležnim organima u Nemačkoj te prosledio Vama svu tu dokumentaciju, možete se obratiti Ambasadi Nemačke u Beogradu i podneti zahtev za izdavanje vize radi zasnivanja radnog odnosa. Dakle, neophodno je da prethodno završite svu proceduru i tek onda da se obratite Ambasadi! Detaljnije informacije naći ćete na internet prezentaciji Ambasade (od 2016. godine).

Ukoliko ste već jednom boravili u Nemačkoj i studirali ili radili tamo ili ukoliko ste već jednom podneli zahtev za azil u Nemačkoj, obavezni ste da o tome obavestite Vašeg budućeg poslodavca. U tom slučaju poslodavac je dužan da pribavi preliminarnu saglasnost službe za strance.

Nemojte prećutati ni jedan boravak u Nemačkoj! U suprotnom će nadležne službe odbiti Vaš zahtev za vizu, jer će tokom obrade zahteva utvrditi svaki Vaš boravak u Nemačkoj!

Ukoliko ste ranije, kao tražilac azila ili na osnovu privremenog odobrenja boravka, tzv. duldung-a,  primali novčanu ili materijalnu socijalnu pomoć, moći ćete tek po isteku 24 meseca nakon Vašeg izlaska iz Nemačke da dobijete radnu dozvolu.

Ukoliko ste između 1. januara 2015. i 24. oktobra 2015. godine podneli zahtev za azil u Nemačkoj i još uvek boravite u Nemačkoj, možete se pozvati na ove odredbe jedino ako odmah po objavljivanju ovih novih odredbi napustite Nemačku. Neophodno je da povučete zahtev za azil.

U potrazi za radnim mestom možete se obratiti

·         Centralnoj agenciji za posredovanje u pronalaženju zaposlenja (ZAV) – telefon: ++49 228 713 13 13.

·         Onlajn-berzi za slobodna radna mesta koju provodi Savezna agencija za rad: www. jobboerse.arbeitsagentur.de.

Više informacija na Vašem jeziku možete da nađete na sajtu nemačkog Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2015/arbeiten-in-deutschland .

Novi legalni putevi do posla u Nemačkoj – ali ne putem traženja azila!

Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije gotovo da nemaju nikakve šanse da im u Nemačkoj bude odobren izbeglički azil s obzirom da dolaze iz sigurnih zemalja porekla. Svi koji ulaze u Nemačku sa ciljem da podnesu zahtev za azil, pa onda čekaju da im zahtev bude odbijen, moraju računati sa zabranom ponovnog ulaska na teritoriju kako Savezne Republike Nemačke tako i celog Šengenskog prostora, i to na duži period. Pored toga, preti im opasnost da budu prinudno vraćeni!

Odredbe koje će stupiti na snagu 01. januara 2016. godine olakšaće državljanima tih država zasnivanje radnog odnosa.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za vizu u cilju zasnivanja radnog odnosa u Nemačkoj, morate da vodite računa o sledećim koracima:

1.    Potreban Vam je ugovor o stručnom obrazovanju ili o radu za radno mesto u Nemačkoj.

2.    Vaš budući poslodavac je dužan da kod Savezne agencije za zapošljavanje u Nemačkoj pribavi radnu dozvolu za Vas. Tamo se utvrđuje

·         da nema državljana Nemačke niti EU koji su dovoljno kvalifikovani za to slobodno radno mesto;

·         da su uslovi rada u skladu sa radnim uslovima koji važe za nemačke državljane, naročito u odnosu na mesečnu zaradu koja po visini mora da bude identična sa platom koju zarađuje nemački državljanin za isti posao.

3.    Tek nakon što je Vaš poslodavac bude rešio ova pitanja u neposrednoj komunikaciji sa nadležnim organima u Nemačkoj te prosledio Vama svu tu dokumentaciju, možete se obratiti Ambasadi Nemačke u Beogradu i podneti zahtev za izdavanje vize radi zasnivanja radnog odnosa. Dakle, neophodno je da prethodno završite svu proceduru i tek onda da se obratite Ambasadi! Detaljnije informacije naći ćete na internet prezentaciji Ambasade (od 2016. godine).

Ukoliko ste već jednom boravili u Nemačkoj i studirali ili radili tamo ili ukoliko ste već jednom podneli zahtev za azil u Nemačkoj, obavezni ste da o tome obavestite Vašeg budućeg poslodavca. U tom slučaju poslodavac je dužan da pribavi preliminarnu saglasnost službe za strance.

Nemojte prećutati ni jedan boravak u Nemačkoj! U suprotnom će nadležne službe odbiti Vaš zahtev za vizu, jer će tokom obrade zahteva utvrditi svaki Vaš boravak u Nemačkoj!

Ukoliko ste ranije, kao tražilac azila ili na osnovu privremenog odobrenja boravka, tzv. duldung-a,  primali novčanu ili materijalnu socijalnu pomoć, moći ćete tek po isteku 24 meseca nakon Vašeg izlaska iz Nemačke da dobijete radnu dozvolu.

Ukoliko ste između 1. januara 2015. i 24. oktobra 2015. godine podneli zahtev za azil u Nemačkoj i još uvek boravite u Nemačkoj, možete se pozvati na ove odredbe jedino ako odmah po objavljivanju ovih novih odredbi napustite Nemačku. Neophodno je da povučete zahtev za azil.

U potrazi za radnim mestom možete se obratiti

·         Centralnoj agenciji za posredovanje u pronalaženju zaposlenja (ZAV) – telefon: ++49 228 713 13 13.

·         Onlajn-berzi za slobodna radna mesta koju provodi Savezna agencija za rad: www. jobboerse.arbeitsagentur.de.

Više informacija na Vašem jeziku možete da nađete na sajtu nemačkog Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2015/arbeiten-in-deutschland .