JAVNO OGLAŠAVANJE

IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA AMBASADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE U BEOGRADU
(konkretno: Usluge generalnog izvođača radova visokogradnje)

1. JAVNO OGLAŠAVANJE

U cilju realizacije projekta izgradnje novog objekta Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu traži izvođače koji su kompetentni za izvođenje usluga generalnog izvođača. U tu svrhu pokrenut je tender na nivou Evropske unije sa ciljem da se u pregovaračkom postupku kojem prethodi javni konkurs izaberu adekvatni kandidati.

2. APLIKACIJA

Aplikacija (obrasci) se nalazi pod sledećim linkom:

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=167992

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJE

Građevinske firme koje žele da učestvuju na konkursu dužne su da dostave svoju aplikaciju do 14.09.2017, 20.00 časova elektronskim putem na adresu:

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=167992

ili alternativno putem elektronske pošte

(maksimalno 10 MB po mejlu):

vergabebbr%27%bund%27%de,bonn

Čitajte dalje