Uspešno održani međuvladini pregovori između Nemačke i Srbije – izdvojen iznos od ukupno 39,5 miliona evra

Uvećaj sliku

Vlada Savezne Republike Nemačke izdvojila je za Srbiju 39,5 miliona evra podrške za 2017. godinu. O tome su dve zemlje postigle dogovor na međuvladinim pregovorima o razvojnoj saradnji održanim 18. septembra 2017. Cilj ove saradnje je približavanje Srbije Evropskoj uniji. Glavne teme zajedničkih projekata ostaju tri oblasti: održiv ekonomski razvoj, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

Završni dokument potpisali su zajedno ministar finansija Republike Srbije Dušan Vujović, ministar za evropske integracije Jadranka Joksimovic, ambasador Ditman i šef nemačke delegacije Dirk Šatšnajder, načelnik nadležnog odseka u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj 19. septembra 2017. godine u zgradi Vlade u Beogradu.

„Nemačka je značajan partner za Srbiju na njenom putu  evropskih integracija“, izjavila je ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović. „Zahvaljujemo na veoma konkretnoj podršci koju pruža Nemačka, naprimer prilikom obnove škola i drugih javnih zgrada ili u rehabilitaciji sistema kanalizacije. Želim da ubuduće javna percepcija te bliske saradnje koju imamo sa Nemačkom, bude još izraženija.“

„Saradnja u tri oblasti je doprinos ostvarivanju strateškog cilja Srbije, pridruživanju Evropskoj uniji. Nemačka će Srbiju i ubuduće podržati kao fer i pouzdan partner“, izjavio je tim povodom ambasador Ditman.

Šef delegacije Šatšnajder izdvojio je dva važna primera iz postignutog sporazuma: „Ukupno 6,9 miliona evra izdvojićemo sa nemačke strane za realizaciju inicijative za pokretanje sopstvenog biznisa, tzv. start-ap-program, koju je pokrenuo bivši predsednik Vlade i sadašnji predsednik države Vučić. Manje lokalne samouprave koje su bile pod pritiskom usled izbegličke krize, dobiće 6,5 miliona evra za izgradnju socijalne infrastrukture, dakle za obdaništa, parkove ili za zdravstvene centre.