Upozorenje za podnosioce zahteva za vizu

Postoje određene tehničke i organizacione mere koje isključuju mogućnost da se jednom zakazani termin prebaci na drugu osobu (pri zakazivanju između ostolog mora da se navede ime podnosioca zahteva i broj pasoša).

Ukoliko zakažete termin, stvarno možete da podnesete zahtev za vizu samo ukoliko su lični podaci navedeni prilikom zakazivanja termina, koji se naknadno ne mogu promeniti, (prezime, ime, datum rođenja, broj pasoša) identični sa ličnim podacima prilikom ličnog podnošenja zahteva. Ukoliko nisu identični, podnosilac zahteva neće imati priliku da preda zahtev. Greška prilikom unosa podataka ili pogrešno uneta kategorija vize se ne prihvata kao objašnjenje za neslaganje podataka. Prilikom zakazivanja termina u više navrata upozoravamo podnosioce zahteva da pažljivo provere unete podatke.

Iz gore navedenih razloga ne postoji nikakva mogućnost za trgovinu terminima. Zakazivanje termina je besplatno.

Dozvoljeno je, međutim, da ovlastite ili iznajmite nekoga – i da platite tu uslugu – da umesto Vas zakaže termin. Postoji mogućnost da nepoštene agencije ili kancelarije za posredovanje iskoriste tu činjenicu. Diplomatska predstavništva na svojim internet prezentacijama izričito upozoravaju da ne treba koristiti usluge takvih agencija. Diplomatska predstavništa Savezne Republike Nemačke ne sarađuju sa trećim licima ili agencijama koje po nalogu podnosilaca zahteva zakazuju termine ili nude druge vrste usluga za novac.

Termine koji su otkazani Ambasada ponovo vraća u sistem, tako da ih možete bukirati. Ti termini su nekad dostupni veoma kratkoročno, što može dovesti do nesporazuma. Takve termine ponovo vraćamo u sistem isključivo radi što boljeg korišćenja postojećih kapaciteta.

Žao nam je što za neke kategorije viza zbog prebukiranosti u dogledno vreme ne možete zakazati termin. Sistem će nakon određenog vremena automatski ponuditi nove slobodne termine. Ambasada se trudi da u skladu sa velikim brojem zahteva za izdavanje viza poveća kapacitete za obradu zahteva.