Digitalizacija i industrijska politika u Srbiji: diskusija sa predsednicom Vlade Anom Brnabić

Uvećaj sliku

„Digitalizacija javne uprave i privrede je jedan od dva prioriteta ove Vlade; drugi prioritet je obrazovanje“, izjavila je premijerka Ana Brnabić na debati koju je prošle nedelje organizovala „Srpsko-nemačka inicijativa za održivi rast i zapošljavanje“. 50 predstavnika iz javne uprave, politike, raznih udruženja i nevladinih organizacija kao i predstavnici Nemačke ambasade i saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj sastali su se u zatvorenom krugu radi otvorene razmene mišljenja, među njima.

Unapređivanje IT-tehnologija je značajna stavka za konkurentnost Srbije, rekla je dalje predsednica Vlade i naglasila da je zahvalna za nemačku podršku u ovoj oblasti. Ona, takođe vidi dobre šanse da Srbija napreduje u toj oblasti, s obzirom na dobru nastavu na univerzitetima u IT-oblasti i s obzirom na izraženu kreativnost ljudi.

Nemački ambasador, Aksel Ditman, je podržao tu ocenu i potvrdio nastavak bliske saradnje sa srpskom vladom i drugim organima nadležnim za ovu centralnu temu budućnosti. Na koji način nemačka iskustva u IT-sektoru mogu biti od koristi predstavio je Jirgen Kapeman, stručnjak Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ). On je naglasio značaj bliske saradnje sa privatnim sektorom.

Svi učesnici u diskusiji su se složili da je razmena sa privredom bitan i za razvoj nove srpske strategije za industrijsku politiku. Privreda treba da se uključi kao partner u izradu strategije koja treba da v i oblast digitalizacije i inovacije, kako je rekao Kapeman.

Organizator diskusije „Srpsko-nemačka inicijativa za održiv rast i zapošljavanje“ osnovana je u maju 2015. godine kao zajednička inicijativa saveznog ministra za razvoj, Gerda Milera, i dva ministra iz vlade Srbije. Cilj inicijative jeste da se u tri strategijska klastera bolje povežu sve tekuće i planirane aktivnosti nemačke razvojne saradnje i tako bolje iskoristi postojeći potencijal. Klasteri, kao prvo, optimiraju strukturni i zakonski okvir, kao drugo povećavaju stepen zaposlenosti i, kao treće, unapređuju privatni sektor privrede.