Adresa, radno vreme i dostupnost u hitnim slučajevima

Ambasada SR Nemačke
u Beogradu

Neznanog junaka 1 a, 11040 Beograd
Tel.: 011 3064-300
Fax:  011 3064-303
Radno vreme: 
08.00 - 16.00 časova (petkom od 08.00 do 14.00 časova)

Konzularno odeljenje

Kneza Miloša 75 (u zgradi Kanadske ambasade)
Telefon: 011 3064-400
Fax: 011 3064-402

Vreme za posete / Konzularno odeljenje (sem odeljenja za vize)

ponedeljak-petak 8.00 - 11.00 časova

Odeljenje za vize

ponedeljak-petak samo za zakazane termine

Izdavanje pasoša

                   ponedeljak - četvrtak 13.30 - 15.30 časova

                 

Zakazivanje termina:

Zakazivanje termina za predaju dokumenata se vrši isključivo preko online-portala na internet-stranici www.beograd.diplo.de

Informacije vezane za vizu možete dobiti putem elektronske pošte: belg%27%diplo%27%de,visa