Isplata naknade za bivše civilne prinudne radnike u Nemačkoj

Odbor za budžet Nemačkog parlamenta odobrio je 6. jula 2016. godine smernicu za isplatu odštete za bivše prinudne radnike u Nemačkoj (takozvana ADZ-smernica). Po toj smernici svi koji su bili u Nemačkoj na prinudnom radu treba da dobiju jednokratnu isplatu simbolične naknade za tu pretrpljenu sudbinu u visini od 2500 evra. Uslovi za dobijanje naknade regulisani su ADZ-smernicom, koja će nakon objavljivanja u Saveznom službenom glasniku biti objavljena i na internet stranici www.bva.bund.de/zwangsarbeiter

ADZ-smernica stupa na snagu 1. avgusta 2016. godine. Smernicu će realizovati Savezna služba za administrativne poslove. Obrasci za podnošenje zahteva sa bližim objašnjenjima ćete naći od 1. avgusta 2016. godine i na engleskom, poljskom, rumunskom i ruskom jeziku na veb stranici Savezne službe za administrativne poslove pod linkom www.bva.bund.de/zwangsarbeiter Bliže informacije već sada možete naći na navedenoj veb stranici.