Isplata naknade štete za bivše civilne prinudne radnike: rok za podnošenje zahteva ističe 31.12.2017. godine

Achtung (© colourbox) Odbor za budžet Nemačkog parlamenta odobrio je 6. jula 2016. godine smernicu za isplatu odštete za bivše prinudne radnike u Nemačkoj (takozvana ADZ-smernica). ADZ-smernica stupila je na snagu 1. avgusta 2016. godine. Smernicu će realizovati Savezna služba za administrativne poslove.

Nekadašnji nemački prinudni radnici mogu da podnesu zahtev za jednokratnu isplatu odštete u visini od 2.500 evra još do 31.12.2017. godine, ukoliko mogu da dokažu ili verodostojno prikažu da su za vreme rata ili u vezi sa posledicama rata kao civilna lica bili upućeni na prinudni rad od strane neke inostrane sile. Uslovi za dobijanje naknade regulisani su tzv. ADZ-smernicom. Zahtev treba poslati Saveznoj službi za administrativne poslove najkasnije do 31.12.2017. godine (adresa: Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm). Bliže informacije o zakonskim predispozicijama i o samom postupku ćete naći pod linkom  www.bva.bund.de/zwangsarbeiter i na ruskom, poljskim, rumunskom i mađarskom jeziku. Informacije daje Savezna direkcija za administrativne poslove i telefonskim putem: +49 (0) 22899358-9800.