Napomena

„Savetujemo Vam da ne putujete u Republiku Srbiju sa ličnim dokumentima, koji su bili oglašeni kao ukradeni ili izgubljeni – čak ni ukoliko ste nakon pronalaska istih zvanično obavestili nadležne organe. Ni u slučaju da je nemačka policija oglasila obustavu  istražnog postupka, ne postoji garancija da je ta informacija dostupna srpskim pograničnim organima.
Putna isprava ili lična karta koja je istekla, iz perspektive Republike Srbije takođe nije validna, sa takvim dokumentom Vam neće biti dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju.