Pravno-konzularni poslovi

Konzularana pomoć

Državljani Srbije mogu se obratiti konzularnom odeljenju ambasade u poslovima koji se odnose na penzije, overe zahteva za izdavanje rešenja o nasleđivanju kao i overe kopija dokumenata.

Važno obaveštenje

Od 31.08.12012. godine će se uzimati otisci prstiju u postupku izdavanja vize za dugoročni boravak u Nemačkoj.
Uputstvo za pravilno davanje otisaka prstiju naći ćete na oglasnoj tabli u staklenom izlogu ispred Odeljenja za vize i na samom šalteru.

Dodatno uzimanje otisaka prstiju će produžiti vreme prijema zahteva na šalteru. Ambasada iz tog razloga trenutno može da primi samo ograničeni broj stranaka.

Ukoliko Ambasada ne bude u moguc'nosti da Vas primi istog dana, dobićete termin za sledeći radni dan.

U retkim slučajevima može da dođe do dužeg čekanja za prijem na šalteru.

Hvala na razumevanju!*

Plava karta

„Plava karta EU“ od 01.08.2012. g.

Eine Parkbank in der Sonne mit Senioren besetzt

Penzije / potvrde o životu

Penzijski osiguranici poslove u vezi sa penzijama po pravilu direktno rešavaju sa nosiocima penzijskog osiguranja u Nemačkoj. Imajući u vidu da je u poslovima sa penzijama često potrebno dostaviti sl...

Dokumentenunterzeichnung, (c) colourbox.com

Postupak za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju

Kako bi naslednik mogao da realizuje svoje nasledstvo u Nemačkoj, najčešće je potrebno da podnese zahtev za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju ako se nasledstvo sastoji od nepokretne imovine u ...

Reisepass

Pasoši

Zbog prilagođavanja bezbednosnih standarda u Evropskoj uniji u Nemačkoj se od 1. novembra 2005. godine izdaju elektronski pasoši, U takozvanim e-pasošima sadržani su biometrijski podaci na čipu: prvo digitalna fotografija, a od 1. novembra 2007. pasoši druge generacije sadrže i digitalne otiske prstiju.

Blaues Informationsschild

Zahtev za davanje informacija o ličnim podacima iz Centralnog registra stranaca (AZR)

Zahtev za davanje informacija o ličnim podacima iz Centralnog registra stranaca se mora podneti u pismenoj formi na nemačkom jeziku. Isti treba dostaviti na adresu

Bundesverwaltungsamt, Ausländerzentralregister, 50728 Köln.

Kako bi se sprečila zloupotreba ličnih podataka od strane neovlašćenih lica, informacije se daju tek nakon provere identiteta podnosioca zahteva. Provera identiteta se vrši u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu, naprimer putem overe potpisa podnosioca zahteva.

Zahtev se može podneti u Konzularnom odeljenju Ambasade u Birčanonovoj 19a od ponedeljka do petka od 8 do 11 časova. Taksa za overu potpisa iznosi 15 evra, a plaća se u dinarima po važećem kursu na dan overe.

Potrebne podatke za davanje informacija možete videti iz priloženog obrasca.

Zahtev radi vremenskog ograničenja eventualno postojeće zabrane ulaska u Nemačku mora se podneti direktno onoj ustanovi koja je izrekla zabranu.

Pravno-konzularni poslovi

Dt_Siegel