Primeri projekata nemačke razvojne saradnje

Razvojna pomoć Nemačke u Srbiji je aktivna već 17 godina. Cilj nemačke podrške Srbiji je od samog početka bila da doprinese procesu pridruživanja Evropskoj uniji, efikasnosti nacionalne ekonomije i samim tim poboljšanju životnih uslova njenih građana.

U dole navedenim linkovima možete da se upoznate sa konkretnim projektima koji služe kao primer za rad razvojne pomoći Nemačke u Srbiji.

Ne može se samo sejati i Bogu moliti, mora se i osigurati!

Stevan Grujić, ratar iz mesta Nadalj u Vojvodini u svoju uspešnu borbu sa izazovima ratarstva uključio je i „Agroprotekt kredit“ sa integrisanom polisom osiguranja useva, koji je, u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje, razvila „Banca Intesa“ u saradnji sa kompanijom „Generali osiguranje Srbija“ i KfW Banke za obnovu i razvoj, po nalogu Vlade Savezne Republike Nemačke.

Motivacija + dobra obuka = posao!

Čak i kada su u pitanju kućne potrebe, teško je pronaći dobrog majstora. Ali ovaj problem ima daleko širi značaj jer od adekvatne praktične nastave i obuke za obrtno-tehnička zanimanja zavisi i šansa mladih da pronađu posao, ali i održivi privredni rast.

Priča o izuzecima koji treba da postanu pravilo

Socioekonomska situacija Roma u Srbiji često dovodi do toga da oni napuštaju školovanje odmah nakon osnovnog obrazovanja. Retko nalaze posao. Međutim, ima dobrih primera koji svedoče o tome da se uz malo podrške taj trend može promeniti.

Onlajn grupno finansiranje - nova šansa za preduzetnike

Crowdfunding, to jest prikupljanje manjih finansijskih iznosa od velikog broja podržavalaca za raznovrsne projekte putem specijalizovanih internet platformi, pruža sasvim novu šansu za realizaciju i razvoj preduzetničkih i društvenih inicijativa. Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, u okviru Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje, podržava ovaj, u svetu sve popularniji, način finansiranja.

Poreznik kakvog do sada niste upoznali

Poreska uprava Republike Srbije preduzima niz aktivnosti da promeni sliku u javnosti o poreznicima kao „lošim“ policajcima iz filmova. Mi smo partneri, a plaćanje poreza je zajednički interes – teza je nove strategije ove institucije.

Zoran Nikolić

Udružena snaga regiona i lokala u borbi za prava potrošača

S manjim ili većim razlikama, Srbija, Makedonija i Crna Gora imaju iste probleme kada je reč o zaštiti prava potrošača. Pored institucionalnih prepreka, kao izazov nameće se i niska svest potrošača o njihovim pravima.

I u poljoprivredi je lakše ako su informacije na klik

Za efikasno upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem u opštinama Srbije uvođenje Geografskog informacionog sistema znači isto što za domaćinstvo prelazak sa otkuvavanja veša u loncu na upotrebu veš-mašine.

Aleksandar Jovanović, u svom stanu sa meračem impulsa

Manji računi, manje zagađenje, a više uživanja za decu i šetače!

Zahvaljujući modernizaciji sistema daljinskog grejanja, uvođenju plaćanja grejanja po utrošku i prelaska na biomasu u četiri škole sa sopstvenim podstanicama, zagađenje vazduha u Pirotu smanjeno je za 55 odsto, a dvorište škole „Vuk Karadžić“ dobilo je sportski teren.

Reciklažom do posla i boljeg života

Malo je ljudi koji bi odabrali da se fotografišu pored kontejnera ili kante za otpad. Slobodan Lapčević i Ljubica Todorović u toj scenografiji poziraju veoma rado. I za to imaju jako dobre razloge.

Bioenergija 3 u 1 – grejanje, štednja i zdravlje!

Šta povezuje beli veš koji se suši napoljui upotreba obnovljivih izvora energije? Građani Priboja bi mogli da odgovore na ovo pitanje, naročito oni koji žive u blizini toplane koja je modernizovana uvođenjem tri kotla na biomasu to jest pelat. Oni su mogli da se uvere sopstvenim očima.