Poslovni savet Srbije i Nemačke

Intenziviranje bilateralne ekonomske saradnje, učvršćivanje privrednih veza dve zemlje i povećanje direktnih stranih investicija u Srbiji u najvažnijim sektorima privrede, glavni su ciljevi Saveta za poslovnu saradnju Nemačke i Srbije.

Osnovan prilikom posete tadašnjeg saveznog kancelara Nemačke, Gerharda Šredera Srbiji i Crnoj gori 29. oktobra 2003. godine Savet okuplja osim istaknutih političara i predstavnike privrede među kojima su velike nemačke firme poput Simensa, Deutsche Bahn i Aquamundo. Za kooridnaciju projekata i rad Saveta zaduženi su visoki politički zvaničnici dve zemlje.

Savet za poslovnu saradnju Nemačke i Srbije čini pet radnih grupa: bankarstvo i finansije, energetika, saobraćaj, komunalne delatnosti i poljoprivreda, a moderatori radinh grupa su predstavnici resornih ministarstava, institucija ili preduzeća iz Srbije i Nemačke.

U okviru radnih grupa redovno se održavaju međukonsultacije na kojima su predstavljaju dosadašnje aktivnosti u okviru svake radne grupe kao i pojedini projekti.

Tako su u okviru prezentacije radne grupe za bankarstvo i finansije razmatrani projekti obrazovanja bankarskih službenika, projekat osiguranja depozita i projekat o uspostavljanju hipotekarnog tržišta. Radna grupa za energetiku radi na projektima razvoja elektrana, rudnika lignita i gasnog sektora. U okviru radne grupe za komunalne delatnosti razgovara se između ostalog o unapređenju kvaliteta vode i distribucionog sistema u Zrenjaninu, Kikindi i Bečeju i izgradnji kanalizacijong sistema za tretman otpadnih voda u Nišu. U sektoru poljoprivrede bilo je reči o razvoju organske poljoprivrede i upravljanju zemljišnim resursima u Srbiji.

Poslovni saveti poput ovog sa Srbijom, Nemačka ima i sa drugim zemljama. Pozitivni primeri i rezultati Poslovnog saveta Nemačke i Ukrajne pokazali su da ovaj vid partnerske saradnje dve zemlje itekako može da unapredi privredne bilateralne odnose i poveća investicije u strateški najvažnijim oblastima.