NEMAČKA & SRBIJA: Privredno-razvojna saradnja

Pregled privredno-razvojne saradnje Nemačke i Srbije

Osnivanjem Pakta za stabilnost krajem 90-tih godina, međunarodna zajednica je pokazala spremnost da pomogne državama jugoistočne Evrope u njihovom savladavanju privrednih i socijalnih izazova. Tako je od samog početka cilj nemačke pomoći bio doprinos približavanju Evropskoj uniji, jačanje privrede i njene efikasnosti i poboljšanje životnog standarda građana. Nemačka Savezna Vlada je od demokratskih promena 2000. godine do danas za Srbiju izdvojila više od 1,6 milijardi evra za privrednu saradnju i razvoj. Time je Nemačka za Srbiju najvažniji evropski bilateralni donator. Pored toga, Nemačka je i kroz pomoć Evopske unije, dotirala oko 20%.

GIZ u Srbiji

Nemačka međunarodna saradnja sa Srbijom počela je neposredno nakon demokratskih promena 2000. godine. Od tada u Beogradu radi kancelarija Organ-izacije za međunarodnu saradnju - GIZ. Danas GIZ u Srbiji ima 165 saradnika, od toga 40 izaslanih i 125 lokalno zaposlenih. Uz njih rade još i 11 CIM-  stručnjaka u partnerskim institucijama Srbije. GIZ podržava Srbiju po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) na njenom putu približavanja Evropskoj uniji, pri jačanju konkurentnosti privrede i pri učvršćivanju demokratskih struktura u zemlji. U tu svrhu GIZ sprovodi programe i projekte sa sledećim težištima:
·  Održivi privredni razvoj i zapošljavanje
·  Demokratija, civilno društvo i javna uprava
·  Javna infrastruktura (energija, voda)

Više o pojedinačnim projektima na engleskom jeziku u nastavku.

KfW u Srbiji

Srbija igra ključnu ulogu u političkoj stabilnosti u jugoistočnoj Evropi i predstavlja jednu od najvažnijih partnerskih zemalja nemačke privredno-razvojne saradnje u regionu. Nemačka pre svega podržava Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju. KfW razvojna banka pomaže Srbiji da postigne ciljeve koji su dogovoreni sa Evropskom unijom u oblasti energije, vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda kao i u oblasti menadžmenta otpadom i zaštite životne sredine. Osim toga KfW podržava i održivi privredni razvoj time što na raspolaganje stavlja kredite mini, malim i srednjim preduzećima.

Više o KfW razvojnoj banci na engleskom pogledajte ovde:

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/Europe/Serbia/