Obrazovanje

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

DAAD Informativni centar Beograd

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) je udruženje visokih škola u Nemačkoj. DAAD je najveća nemačka organizacija koja se bavi finansijskom podrškom međunarodne saradnje visokih škola. Njen glavni zadatak je finansijsko podržavanje akademske veze sa inostranstvom, pre svega putem razmene studenata i naučnika.

DAAD Info-centar Beograd pruža informacije o uslovima studiranja i istraživanja u Nemačkoj i mogućnostima stipendiranja DAAD-a i drugih nemačkih organizacija.

Savezna uprava za školstvo u inostranstvu (ZfA)

Savezna uprava za školstvo u inostranstvu sa svojih preko 100 saradnica i saradnika i oko 50 stručnih konsultanata nadležna je za unapređenje školstva u inostranstvu. Oni širom sveta kadrovski i finansijski podržavaju rad ca. 1.200 škola, među kojima je i 140 Nemačkih škola u inostranstvu. Na poziv ministarstva prosvete dotične zemlje, stručni konsultanti za nemački jezik iz Savezne uprave za školstvo u inostranstvu savetuju škole sa proširenim programom učenja nemačkog jezika koje obično vode do polaganja Nemačke jezičke diplome Stalne konferencije nemačkih pokrajinskih ministara prosvete (DSD) u implementaciji DSD-programa, predsedavaju ispitnom komisijom za sticanje DSD-diplome i nude seminare za stručno i metodičko-didaktičko usavršavanje profesora nemačkog jezika u tim školama. Podrška tim školama se odnosi i na donacije u vidu udžbenika i nastavnog materijala kao i na stipendije za profesore nemačkog jezika i učenice i učenike iz DSD-programa. Stručni konsultanti koordinišu rad profesora koji su iz Nemačke upućeni na rad u DSD-školama.

Nemačka škola Beograd

Nemačka škola Beograd (DSB) je nemačka inostrana škola priznata od strane Konferencije ministara kulture Saveza i pokrajina, kao i Ministarstva prosvete Repubike Srbije. Ona vodi ka maturi, odnosno ka diplomama o završenoj realnoj (nem. Realschule) i glavnoj školi (nem. Hauptschule).

Nemačka škola Beograd je mesto susreta otvoreno za mlade ljude iz svih zemalja i kultura. U prvom planu pedagoškog rada nalaze se nemački jezik i kultura koji u zemlji Srbiji doprinose kulturnoj razmeni. Celokupna pedagoška koncepcija od vrtića do mature i praćenje đaka na njihovom putu ka samostalnosti čine vaspitna težišta Nemačke škole Beograd.

Lebendige Sprache: Für mehr als 100 Millionen Menschen ist Deutsch die Muttersprache.

Europanetzwerk Deutsch

As part of the Europanetzwerk Deutsch programme (European Network for german language, former "DeutschLand" programme), the Foreign Office and the Goethe-Institut are inviting a select group of people to an exclusive language course in Germany.
The programme is aimed not only at higher-ranking staff of EU institutions but also at senior ministry officials from EU member states and other states:
- who would like to improve their German for the benefit of their career,
- who already possess a medium (Level B1) or strong command (B2/C1) of the German language,
- whose field of responsibility is relevant to EU topics,
- who have work contacts in Germany or in EU institutions.

PASH - Inicijativa "Škole - partneri budućnosti"

Odgovornost, partnerstvo i dijalog! Upoznajte se sa inicijativom ministarstva spoljnih poslova Nemačke koja od februara 2008. godine okuplja više od 1500 škola širom sveta.

 Inicijativa "Škole - partneri budućnosti" (PASCH)

Ovde ćete naći linkove na nemačkom jeziku o PASCH-pozorišnom projektu sa učenicima iz Srbije, Kosova i Crne Gore pod nazivom „Jedinstvo u različitosti?”

Alumni portal Nemačka

Alumni portal Nemačka Novo: Alumni portal Nemačka predstavlja platformu za ljude iz inostranstva, koji su studirali u Nemačkoj ili su u nekoj nemačkoj instituciji završili obuku ili usavršavanje, kao i za one koji su bili  poslovno angažovani u Nemačkoj. Sada se možete registrovati na

Alumni portal Nemačka

Kosmos Humboldt website - www.kosmos-humboldt.org

Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt is seen as the last great universal scholar. The first environmental activist, humanist, world traveller and international cosmopolitan. But what is behind the legend?

Programi razmene učenika i studenata

Studenten unterhalten sich auf dem Campus (c) www.colourbox.com

Studiranje i istraživanje u Nemačkoj

Schriftzug "Universität" auf dem Gelände der Universität "Otto von Guericke" in Magdeburg