Savezna uprava za školstvo u inostranstvu (ZfA)

Savezna uprava za školstvo u inostranstvu sa svojih preko 100 saradnica i saradnika i oko 50 stručnih konsultanata nadležna je za unapređenje školstva u inostranstvu. Oni širom sveta kadrovski i finansijski podržavaju rad ca. 1.200 škola, među kojima je i 140 Nemačkih škola u inostranstvu.
Na poziv ministarstva prosvete dotične zemlje, stručni konsultanti za nemački jezik iz Savezne uprave za školstvo u inostranstvu savetuju škole sa proširenim programom učenja nemačkog jezika koje obično vode do polaganja Nemačke jezičke diplome Stalne konferencije nemačkih pokrajinskih ministara prosvete (DSD) u implementaciji DSD-programa, predsedavaju ispitnom komisijom za sticanje DSD-diplome i nude seminare za stručno i metod
ičko-didaktičko usavršavanje profesora nemačkog jezika u tim školama.
Podrška tim školama se odnosi i na donacije u vidu udžbenika i nastavnog materijala kao i na stipendije za profesore nemačkog jezika i učenice i učenike iz DSD-programa. Stručni konsultanti koordinišu rad profesora koji su iz Nemačke upućeni na rad u DSD-školama.