Postupak za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju

Kako bi naslednik mogao da realizuje svoje nasledstvo u Nemačkoj, najčešće je potrebno da podnese zahtev za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju ako se nasledstvo sastoji od nepokretne imovine u Nemačkoj (npr. stan/kuća) ili ušteđevine u nemačkoj banci.

·         Kod manjih novčanih iznosa u nemačkim bankama, naslednici bi prvo trebalo da stupe u kontakt sa odgovarajućom bankom kako bi pribavili informaciju o mogućnosti i načinu raspolaganja nasledstvom. Dopisu treba priložiti kopiju rešenja o nasleđivanju izdato od strane srpskog suda sa prevodom na nemački jezik, ukoliko je već vođen ostavinski postupak u Srbiji, kopije međunarodnih izvoda iz matične knjige umrlih za ostavioca i venčanih/rođenih za naslednika, kako bi banka ustanovila rođačku vezu, kao i kopiju lične karte/pasoša naslednika.

·         Ukoliko banka ipak zahteva dostavu nemačkog rešenja o nasleđivanju, postupak podnošenja zahteva za izdavanje tog rešenja može da se obavi direktno u Nemačkoj ili, pak, u Nemačkoj Ambasadi. Ako je jedan od naslednika nastanjen u Nemačkoj, on ostavinski postupak pokreće u Nemačkoj u ime svih ostalih naslednika.

·         Ako nema naslednika u Nemačkoj, naslednici u Srbiji mogu da pokrenu ostavinski postupak u Ambasadi. Naslednici treba da se dogovore, ko će u ime svih podneti zahtev u Ambasadi (dovoljno je da samo jedan naslednik da nasledničku izjavu u ime svih). Za pokretanje postupka je potrebno da naslednik prvo detaljno ispuni priloženi Upitnik. Nakon popunjavanja Upitnika i prilaganja odgovarajućih dokumenata, celokupnu dokumentaciju treba dostaviti poštom - lični dolazak u tu svrhu nije potreban. Nakon što Ambasada prouči sve podatke i proveri da li su sva neophodna dokumenta dostavljena, podnosilac zahteva biće obavešten telefonom o terminu za njegov dolazak kako bi dao nasledničku izjavu.

·         Svi navodi u Upitniku o rođačkim odnosima treba da budu propraćeni međunarodnim izvodima iz matičnih knjiga u originalu.

·         Ukoliko nemački sud već raspolaže svim ili pojedinim dokumentima, podnosilac zahteva bi trebalo bar da podnese kopije tih dokumenata, kako bi se izvršio korektan postupak oko davanja nasledničke izjave.

·         Ukoliko nasledniku nije poznat podatak o tome šta je tačno predmet nasleđivanja (naziv i sedište banke ili broj računa, adresa stana/kuće), potrebno je da se obrati nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u Nemačkoj (bliže informacije preko Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u Beogradu) i isti pribavi preko nadležnog predstavništva. Dok naslednik ne dobije tačan podatak o predmetu i vrednosti nasleđivanja u trenutku smrti ostavioca, nije ni potrebno da Ambasadi dostavi Upitnik niti drugu dokumentaciju. Naime, naslednik je u obavezi da dostavi sveneophodne podatke Ambasadi.

Samo u slučaju ako banka odbije da nasledniku saopšti stanje na računu u trenutku smrti ostavioca, onda Ambasada može da se obrati dotičnoj banci kako bi službenim putem dobila potrebnu informaciju, ali jedino ako naslednik Ambasadi dokaže da se već sam potrudio da od banke sazna stanje na računu. U tom slučaju naslednik može Ambasadi da dostavi Upitnik sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

Ostavinski postupak može u Ambasadi da potraje izvesno vreme. Zahtevi se obrađuju prema redosledu prijema istih.

·         Postupak odricanja od nasledstva se u Nemačkoj razlikujeod postupka odricanja u Srbiji.

Stoga Ambasadu treba prethodno kontaktirati telefonom radi dobijanja detaljnih informacija, ukoliko neki naslednik želi da se odrekne nasledstva.

Adresa pravno-konzularnog odeljenja Ambasade: Kneza Miloša 75 (u zgradi Kanadske Ambasade), 11 000 Beograd

tel.: 011/3064-400, e-mail: belgrad%27%diplo%27%de,info

 

U P I T N I K za pripremu overe zahteva za izdavanje rešenja o nasleđivanju